views

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง นับว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน เพราะทุกวันนี้ช้างป่าได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่ความเหมาะสมของถิ่นอาศัยได้ลดลง รวมถึงพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเพื่อนำไปใช้ในการเกษตรและเพาะปลูก ทำให้ชุมชนได้รับผลกระทบจากความเสียหายของพืชผลที่ไม่สามารถนำไปจำหน่ายและเป็นการสูญเสียรายได้ ซึ่งหลาย ๆ ฝ่าย ต่างพยายามที่จะหาวิธีต่าง ๆ เพื่อลดความขัดแย้งนั้นลง  หลายครั้งที่สัตว์ป่าร่างใหญ่ต้องตกเป็นฆาตรกรอย่างไม่ตั้งใจ ประชาชนต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการถูกช้างป่าทำร้าย  ในขณะที่ช้างป่าก็ถูกทำร้ายจากน้ำมือของมนุษย์  หนึ่งในความพยายามเพื่อแก้ปัญหานี้ คือทีมนักวิจัยภายใต้การนำทีมของ  ดร. ศุภกิจ  วินิตพรสวรรค์  หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ กรมอุทยานแห่งชาติฯ  ที่นำเทคโนโลยีการติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียมให้กับช้างป่ามาใช้           เพื่อติดตามพฤติกรรมและการเคลื่อนที่ของฝูงช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างรุนแรงพื้นที่หนึ่ง  โดยการติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียมให้กับช้างป่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย 
การทำงานนั้นต้องอาศัยความทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งทีมนักวิจัย  ทีมสัตว์แพทย์และทีมเจ้าหน้าที่หน่วยเฝ้าระวัง  นอกจากการติดปลอกคอช้างแล้ว ทีมนักวิจัยยังทำการติดตั้งกล้องเพื่อดูพฤติกรรมและแหล่งที่อยู่อาศัยของเสือโคร่ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของผืนป่า เป้าหมายในการทำงานของทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ก็เพื่อที่จะให้สัตว์กับคนอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพากัน และพาสัตว์เหล่านี้กลับคืนสู่ผืนป่า  รวมถึงการคืนแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ให้กับสัตว์ป่า เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืน
ร่วมติดตามภารกิจของทีมนักวิจัยในครั้งนี้ได้ในรายการ คนค้นฅน วันอาทิตย์ที่ 7  เมษายน  2562เวลา 13.00 น.  ทางช่อง 9 MCOT HD 

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพา และรายการต่างๆเพิ่มเติมได้ที่
Official Web :
http://tvburabha.com
Website : http://tvbdna.com
Facebook : https://www.facebook.com/tvburabha
Facebook : https://www.facebook.com/kontvburabha
Line tv : https://tv.line.me/konkonkon
Dailymotion  : http://www.dailymotion.com/tvburabha
Instagram : https://instagram.com/tvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด